ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

นายศิริศักดิ์ จบศรี นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" ในการแข่งขันถ่ายภาพ Sexy Girls ในงานประกวดถ่ายภาพ ณ Fortune Town ในรุ่นนักศึกษา [อ่าน : 609 ครั้ง]

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ เข้าร่วมโครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด [อ่าน : 721 ครั้ง]

แผนกวิชาการถ่ายภาพร่วมประกวดหนังสั้น เรื่อง "ไก่-กับ-ไข่" ภายใต้โครงการ "สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" amuse & amaze short film contest - season 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ [อ่าน : 722 ครั้ง]

คณะคุณครู ดู คณะคุณครูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประ...

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25... [อ่าน : 713 ครั้ง]

วิดีโอแนะนำ ดู วิดีโอแนะนำทั้งหมด
โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ดู วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด
แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน ดู แนะแนวอาชีพ / จัดหางานทั้งหมด